Lietošanas noteikumi


Lietošanas noteikumi.

Mājas lapas www.fotolukss.lv lietošanas noteikumi ir saistoši katram Fotolukss mājas lapas Lietotājam/Klientam.

 1. Pakalpojumi.
  www.fotolukss.lv piedāvā Lietotājam/Klientam, izveidot savu lietotāja kontu (iespējams mājas lapas pakalpojumus izmantot bez lietotāja konta izveidošanas), pasūtīt fotogrāfiju izdrukas un izveidot, un pasūtīt citus mājas lapā piedāvātos foto produktus.
 2. Reģistrācija.
  Izveidojot Fotolukss Lietotāja kontu un reģistrējoties, Jūs piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, un šī piekrišana turpmāk kalpos kā likumīgi saistoša vienošanās starp Lietotāju un SIA L&B (Fotolukss mājas lapa ir SIA L&B īpašums). Fotolukss patur sev tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas Lietošanas noteikumos, bez iepriekšēja brīdinājuma. Fotoluksam nav pienākums informēt Lietotāju par veiktajām izmaiņām. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas mājas lapā www.fotolukss.lv.
 3. Lietotāja e-pasts un parole.
  Piekrītot kļūt par Lietotāju/Klientu, Jums ir jānorāda sava aktīva e-pasta adrese un jāievada Jūsu izdomāta parole.  Ievadot Lietotājvārdu un paroli, jānospiež poga Reģistrēties. Ievadot paroli Jūs uzņematies atbildību par paroles konfidencialitāti.
 4. Lietotāja statusa saglabāšanas Noteikumi.
  Lietotājs ievēro šos Noteikumus un darbojas saskaņā ar tiem. Gadījumā, ja Lietotājs neievēro Noteikumus, Fotolukss ir tiesīgs pārtraukt Lietotāja piekļuvi Pakalpojumam, vai izdzēst Lietotāja kontu.
  Lietotājam, lai saglabātu savu Lietotāja kontu nepieciešams veikt 1 pasūtījumu reizi gadā, izmantojot Pakalpojumu sadaļā piedāvātos foto pakalpojumus.
 5. Lietotāja izvietotais/pasūtītais Saturs.
  Savā Lietotāja kontā iesūtītais un  izmantotais materiāls netiek koriģēts,  rediģēts un citādi pārveidots, par iesūtīto un izmantoto materiālu pilnībā atbild Lietotājs. Lietotājam nav atļauts izmantot Fotolukss pakalpojumus, lai izgatavotu ES likumdošanā aizliegta satura materiālus. Fotolukss patur tiesības pieņemt un veikt jebkurus nepieciešamos mērus, lai novērstu prettiesisku Pakalpojuma lietošanu.
 6. Digitālo bilžu uzglabāšana.
  Fotolukss neveic digitālo bilžu uzglabāšanu. Pasūtot Pakalpojuma sadaļā izvēlēto produktu, Jūs mums nosūtat failus pasūtījuma izpildei. Izpildot Jūsu pasūtījumu, mēs 10 dienu laikā automātiski dzēšam Jūsu iesūtītos failus.
 7. Privātums. Skatiet sadaļu Privātums.
 8. Pasūtījumu izpilde un maksājumu nosacījumi.
  Visas cenas norādītas ar PVN.
  Veicot pasūtījumu Jums ir iespējas izvēlēties samaksas veidu, skaidrā naudā veikalā, vai veikt samaksu ar bankas karti internetā, vai veikt apmaksu izmantojot savu internetbanku (SEB, Swedbank, Citadele utt.)
  Veicot pasūtījumu, Jūs saņemat savā e-pastā Jūsu pasūtījuma Nr., izgatavošanas laiku, kopējo pasūtījuma summu.
  Jūsu pasūtījums tiek izpildīts pēc e-pasta nosūtīšanas Jums.
  Fotoluksam ir tiesības sūtīt atgādinājumu uz Jūsu e-pastu, lai informētu par klienta pasūtījuma izpildi un nepieciešmību izņemt pasūtījumu.
  Neizņemtie pasūtījumi tiek glabāti 90 dienas.
 9. Pasūtījumu saņemšana.
  Pasūtījumus ir iespējams saņemt Jūsu norādītā veikalā, tajā datumā un laikā, kas norādīts Jūsu saņemtajā e-pastā par pasūtījuma saņemšanu un apstiprināšanu.
 10. Preces/Pakalpojuma atgriezšanas noteikumi.
  Saņemot savu pasūtījumu, Klients ir tiesīgs 14 dienu laikā atgriezt preci/pakalpojumu (fotgrāfijas, kalendārus utt), Fotoluksam norādot preces defektus un/vai nepilnības, kas neapmierina Klientu.
  Fotoluksam ir pienākums trīs dienu laikā sniegt atbildi Klientam.
  Fotolukss vienojas ar Klientu par preces pakalpojuma apmaiņu/pārtaisīšanu un/vai atgriež Klientam samaksāto naudu par nekvalitatīvu preci/pakalpojumu. Samaksa par nekvalitatīvu preci trīs dienu laikā tiek ieskaitīta Klienta norādītā kontā, un/vai atgriezta skaidrā naudā Fotolukss veikalā.
  Izdevumus, kas Klientam jāmaksā atgriežot preci/pakalpojumu sedz Fotolukss, preces/pakalpojuma kvalitātes pārbaudi apmaksā Fotolukss.
 11. Strīdi.
  Visi strīdi, kas rodas starp Lietotājiem un Fotoluksu tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdi netiek atrisināti pārrunu ceļā, tad tie tiek risināti saskaņā ar LR likumdošanu.
 12. Lietošanas noteikumu maiņa.
  Fotolukss ir tiesīgs veikt izmaiņas Lietošanas noteikumos par to atsevišķi nebrīdinot esošos Lietotājus. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties, pēc to publicēšanas www.fotolukss.lv mājas lapā .