Privātums

 

Mērķis.

Privātuma Politikas mērķis ir aprakstīt kā Fotolukss apkopo, izmanto un lieto informāciju par Jums, izmantojot mūsu mājas lapu www.fotolukss.lv. Izlasiet un iepazīstieties ar šo doukumentu, kuŗš atspoguļo kā mēs izmantojam un lietojam Jūsu nosūtītos failus un personīgo informāciju. Vispārīgie noteikumi kā var lietot vietni www.fotolukss.lv ir aprakstīti Lietošanas noteikumos. Jautājumu gadījumā par Privātuma noteikumiem lūgums sazināties pa e-pastu digital@fotolukss.lv .

Kādu informāciju skar Privātuma politika?

Privātuma politika attiecas uz to informāciju, ko Jūs sniedzat mums noformējot pasūtījumu (vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nummurs), iegūtā informācija tiek izmantota lai identificētu Lietotāju, un sniegtu Jums nepieciešamo informāciju par Jūsu pasūtījuma izpildi un piegādi. Par nodotās informācijas korektumu atbild Lietotājs, īpaši jāpievērš uzmanība korektai e-pasta adreses ievadīšanai, jo tā ir pamatinformācija mūsu saziņai ar Jums.

Kam Jūs piekrītat, turpinot izmantot šo vietni?

Jūs, sniedzot personīgo informāciju mums, piekrītat, ka mēs iegūto informāciju varam uzkrāt, apstrādāt, izmantot un atklāt saskaņā ar Privātuma politiku un Lietošanas noteikumiem, un saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, Jūs varat nesniegt prasīto identifikācijas informāciju. Līdz ar to mums nebūs iespējams Jums sniegt Jūsu izvēlēto Pakalpojumu. Piekrītot Privātuma noteikumiem, Jums ir iespēja jebkurā laikā pārtraukt Jūsu doto piekrišanu šiem Privātuma noteikumiem, un savā Lietotāja profilā dzēst savu Lietotāja kontu.  

Kāda veida informāciju mēs apkopojam?

Fotolukss mājas lapā apkopo diva veida informāciju.
Apkopojam informāciju, kā Jūs lietojat mājas lapu (šī informācija nav personificēta). Tas attiecās uz informāciju par to - kad Jūs lietojat mūsu pakalpojumus, cik ilgi uzturaties mājas lapā, veicat vai neveicat pasūtījumus, kuras mājas lapas sadaļas aplūkojat, utt. Vēlreiz atgādinām, ka šī informācija nav personificējama.
Personiski identificējama informācija ir tā, kuru Jūs mums sniedzat pie Pasūtījuma noformēšanas – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nummurs (ja nepieciešams), piegādes adrese (ja nepieciešams). Šī informācija tiek izmantota, lai sazinātos ar Jums, sniegtu paskaidrojumus par Jūsu izvēlēto Pakalpojumu, paziņotu Jums par Pakalpojuma izpildi un par Pasūtījuma piegādi. Ar Jūsu piekrišanu mums ir iespēja Jums nosūtīt aktuālu Informāciju par mūsu mārketinga aktivitātēm, jauniem piedāvājumiem, darba laikiem svētku dienās.
Mūsu savstarpējā saziņā ir iesaistītas arī trešās puses pakalpojumi, t.i., banku norēķinu pakalpojumi, piegādes pakalpojumi. Fotolukss lūdz Jums norādīt minimāli nepieciešamo personīgo informāciju, lai būtu iespējams maksimāli kvalitatīvi  veikt nepieciešmās darbības, kas nodrošina Jūsu Paklpojuma kvalitatīvu izpildi. Par jebkāda veida informācijas apkopošanu un izmantošanu atbidību uzņemas pakalpojuma sniedzēja puse.

Kā mēs lietojam šo informāciju?

Informācija par Fotolukss mājas lapas apmeklējumu (šī informācija nav personificēta), tiek vākta statistikai par apmeklējuma biežumu, ilgumu, par mājas lapas sadaļu apmeklējumu, par to cik veikti, pabeigti/nepabeigti Pasūtījumi. Informācija tiek izmantota, lai izveidotu jaunus Jums intresējošus pakalpojumu piedāvājumus, lai veidotu uzņēmuma mārketinga politiku. Informācija tiek izmantota, lai uzlabotu un pilnveidotu mājas lapas darbības drošību.
Personiski identificējama informācija, ko Jūs sniedzat mums reģistrējoties savā Kontā, tiek izmantota tikai saziņai ar Jums, lai  informētu Jūs par jauniem mārketinga piedāvājumiem (ja Jūs esat devuši piekrišanu). Jūsu personiskā informācija netiks nodota trešām personām, izņemot Privātuma Politikas atrunātos gadījumos.
Fotolukss izmanto dāžādu pakalpojumu sniedzējus, pārdevējus un apakšuzņēmējus (pasūtijuma piegāde, norēķinu nodrošināšana, mārketinga pakalpojumi), kas mums palīdz nodrošināt kvalitatīvu Pakalpojumu Jums. Lai nodrošinātu apakšuzņēmēju kvalitatīvu darbību, mēs sniedzam minimāli nepieciešamo personas identificēsanas informāciju, kas apakšuzņēmējam ir nepieciešama, lai kvalitatīvi izpildītu viņa sniegto pakalpojumu.
Fottolukss saņemot Valsts institūciju (Tiesas, VID, Pašvaldību) pieprasījumu ir tiesīgs atklāt personiski identificējamu informāciju tikai saņemot tiesas spriedumu vai pieprasījumu.
Fotolukss ir teisīgs atklāt Jūsu personīgi identificējamu informāciju gadījumos, kad uzskata, ka tas ir samērīgi, lai izmeklētu, novērstu vai reaģētu uz aizdomām par nelegālām darbībām, lai aizstāvētu Fotolukss mājas lapas lietotāju/ klientu un citu tiesības un īpašumu vai drošību.
Fotolukss ir tiesīgs nodot Jūsu personiski identificējamu informāciju pārņēmējam, pārstāvim vai jebkādai citai pēctecīgai vienībai, saistībā ar uzņēmuma pārdošanu, apvienošanos vai reorganizāciju.

Personīgi identificējamas informācijas uzglabāšanas ilgums.

Personīgi identificējama informācija tiek uzglabāta tik ilgi, cik tas mums nepieciešams. Ja, LR likumdošanā tiks noteikti citi noteikumi, šādas informācijas glabāšanai, Fotolukss izpildīs noteiktos nosacījumus.

Personiski identificējamas informācijas kofidencialitāte un drošība.

Fotolukss izmanto industrijas standarta fiziskos, tehniskos un administratīvos drošības rīkus, lai saglabātu Jūsu Personisko identificējamo informācijas konfidencialitāti un drošību. Fotolukss neatklās to trešai pusei, izņemot gadījumus, kas aprakstīti Privātuma politikā.

Personiski identificējamas informācijas labošana un dzēšana.

Jūs varat piekļūt savai Personiski identificējamai informācijai un pārliecināties par tās pareizību, veikt labojumus, ja tā ir novecojusi vai neprecīza, kā arī norādīt vai vēlaties saņemt reklāmas materiālus. Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija attiecībā uz Jūsu tiesībām, Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu digital@fotolukss.lv.
Informācija, ko mēs Jums sniedzam: piekļuve jebkādai Personiski identificējamai informācijai par Jums, kas mums pieejama. Jūs varat aizliegt izmantot Jūsu Personīgi identificējamo informāciju tiešā mārketinga mērķiem, veikt labojumus Personīgi identificējamā informācijā, kas ir nepareiza vai novecojusi, dzēst visu Jūsu Personīgi identificējamo informāciju, kas mums ir pieejama, ierobežot veidu, kādā mēs izmantojam/apstrādājam Jūsu Personīgi identificējamo informāciju.

Jautājumi, ieteikumi un sūdzības.

Ja Jums ir radušies jautājumi, ierosinājumi, sūdzības attiecībā uz privātumu, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu digital@fotolukss.lv

Izmaiņas mūsu Privātuma politikā.

Fotolukss periodiski pārskata Privātuma politikas nostādnes un tās var mainīties. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā no izmaiņu brīža pēc to publicēšnas mājas lapā. Par izmaiņām, kas būtiski skar Lietotāja tiesības un pienākumus mēs Jūs personīgi informēsim.